Ugdymo filosofija

Žaidimu grįsta pedagogika

Vaikų žaidimams nykstant iš kiemų, jie turi kurtis darželyje. Naratyviniai žaidimai – naujovė Lietuvoje ir užsienyje. Tai mokslininkų aprašytas, inovatyvus ankstyvojo ugdymo metodas, paremtas istorijų ir vaizduotės pasaulio kūrimu, sukuriant problemines situacijas, kurias vaikai ir suaugusieji sprendžia kartu. Prie metodo kūrimo prisidėjo ir šio darželio įkūrėja dr. Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė. Lietuvoje ir užsienyje mūsų darželis išsiskiria savo inovatyvia ugdymo programa, paremta ankstyvojo ugdymo mokslo žiniomis ir vaikystei pritaikytais metodais.

Kodėl žaisti svarbu?

Vaikystės tyrimai atskleidžia, jog vaizduote paremti žaidimai nyksta ir vis mažiau vaikų geba žaisti menamo žaidimo principais. Tai reiškia, jog nepakankamai plėtojami būtini vaikų gebėjimai – kūrybiškumas, vaizduotė, motyvacija, abstraktus mąstymas, valia, poreikių ir lūkesčių valdymas. Neturint bendrųjų asmenybės ir socialinių įgūdžių, vaikai būna nepasirengę formaliam ugdymui – mokyklai.

Kaip žaidžiame?

Knygos

Vaikiškose knygose atrandame vaikams aktualias temas, pvz. baimes, dalinimosi iššūkius, elgesio modelius ir pan. Knygos vėliau įkvepia žaidimus, o žaidimai vėl naujas istorijas ir siužetus. Vaikiška literatūra mūsų raktas į vaiko sąmonę, kalbą ir vaizduotę.

Lauko pedagogika

Išvykų patirtis kaskart įrodo, jog lauko pedagogika puikiai dera su naratyviniu žaidimu. Natūralioje miško aplinkoje itin atsiskleidžia vaikų savireguliacija. Jie savo iniciatyva pradeda veiklas ir darbus, kokių neišvystume kitoje aplinkoje ir efektyviai mokosi įvertinti savo veiksmų saugumą. Bendradarbiaujame su Skandinavijos ir Baltijos šalių pedagogais pagal Nordplus programą.

Reggio Emilia

Pedagogai dirbantys pagal Reggio Emilia ugdymo principus tiki, kad vaikas yra galingas ir mokymąsi suaugusieji veda per atradimą, tyrinėjimą bei atsakymą į vaikų interesus. Paprastai tariant, vaikus mokytojai skatina būti tyrėjais, atradėjais ir savo žinių bendrakūrėjais. Artimame santykyje su vaiku suaugusiojo užduotis yra jautrus klausymas, stebėjimas, dokumentavimas ir refleksija.

Kimochis

Darželyje sutelkiame dėmesį į socialinio-emocinio intelekto gebėjimus, nes vaikystėje vaiko emocijos turi pirmenybę ir socialiniai ryšiai su kitais žmonėmis turi tam tikras taisykles. Jų reikia mokytis kantriai per kūno ir žodinę kalbą. Kimochis programa suteikia vaikams žodyną ir įgūdžius, kurie leidžia spręsti konfliktus pagarbiai bet tvirtai.

Žaidimas mokslininkų akimis

Vyriausi darželio vaikai kuria savo radijo stotį „Radijo namai”