Vidaus tvarkos taisyklės

 1. Darželis dirba nuo 7:30 iki 18:00. Nespėjusiems pasiimti nuo 18:00 iki 18:30 taikomas vienkartinis 20 eurų mokestis, nuo 18:30 iki 19:00 – 50 eurų.
 2. Pageidautina, kad vaikai į darželį būtų atvedami iki ryto rato pradžios 09:00 ir paimami laiku iki 18:00.
 3. Vėluojant ar neatvykstant, prašome informuoti auklėtojas bendruoju telefono numeriu iki 08:30.
 4. Darželio vartai rakinami kodine spyna. Pasirašę sutartį su darželiu tėvai gaus informaciją apie kodą, kurį perduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama.
 5. Vaiką atveda ir paima tėvai ar kiti suaugę šeimai artimi asmenys, apie kuriuos iš anksto yra informuojama raštiškai (pasirašomas sutikimas dėl vaiko pasiėmimo).
 6. Vaikas ryte tėvų palydimas iki darželio durų. Pasiimant būtina informuoti auklėtojas apie išvykimą.
 7. Pasibaigus vaiko pratinimosi laikotarpiui, pageidaujame vaiką palikti grupėje vieną. Tėvų buvimas blaško kitų vaikų dėmesį ir trukdo suplanuotai kokybiškai ugdomajai veiklai.
 8. Maistas kitai dienai yra užsakomas iki 17 val., atšaukti pietus ir pavakarius galima iki 08:30 val.
 9. Vaiko gimtadieniui prašome atnešti tik vaisių.
 10. Darželį gali lankyti tik sveiki vaikai. Draudžiama vesti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų.)
 11. Už atsineštų iš namų gertuvių ir žindukų švarą bei higieną yra atsakingi tėvai.
 12. Vaikas į darželį nesineša papildomų žaislų. Jei reikia, palieka juos spintelėje. Auklėtojos už juos nėra atsakingos.
 13. Vaikas su savimi negali turėti jokių papuošalų, nes gali susižeisti pats ar sužeisti kitus vaikus.
 14. Vaikas neturėtų iš darželio išsinešti daiktų, žaislų.
 15. Draudžiama neštis ir spintelėje palikti bet kokius medikamentus, maisto produktus ir kitus nereikalingus daiktus, keliančius pavojų sveikatai.
 16. Pasikeitus tėvų kontaktiniams telefono numeriams nedelsiant prašome informuoti administraciją bei auklėtojas.

Gyvenimo įgūdžiai, kuriuos vaikai geriausiai įgyja žaisdami naratyvinius žaidimus, tampa ugdymo pagrindu. Istorijos, kurias žaidžiame „Istorijų namuose“, virsta gebėjimais visam gyvenimui.

Registruotis