Fees

Full-time nursery fees

 • EUR 439 per month for 5 days a week
 • EUR 396 per month for 4 days a week

A joining fee of EUR 300 is charged. This is a one-off and non-refundable fee.
The second and other members of the same family get a 10% discount on the monthly fee.

Part-time (half-day) nursery fees

 • EUR 352 per month for 5 days a week

The tuition fees include

 • Narrative play activities
 • Artistic activities (drawing, dance, music, project activities in partnership with artists)
 • Social-emotional curriculum “Kimochis”
 • Child development and achievement review with the nursery psychologist and the class
  teacher
 • Teaching English
 • Active physical activity sessions with a physiotherapist
 • Teaching healthy lifestyle
 • Phonemic and articulation activities with a speech therapist

Meal fees

 • Breakfast (EUR 1,40 a day)
 • Early lunch and lunch (EUR 3,50 a day)
 • Supper (EUR 1,60 a day)

Additional services

Speech therapist services

Į ugdymo kainą įskaičiuota

 • Naratyvinio žaidimo veikla
 • Meniniai procesiniai užsiėmimai (piešimas, šokis, muzika, projektinės veiklos su menininkais)
 • Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“
 • Vaiko raidos ir pasiekimų aptarimas su darželio psichologe bei grupės auklėtoja
 • Aktyvios fizinės veiklos užsiėmimai su sporto treneriu
 • Sveikos gyvensenos mokymas
 • Foneminė ir artikuliacinė veikla su logopedu

Maitinimo kaina:

 • pusryčiai (1,40 Eur / diena)
 • priešpiečiai ir pietūs (3,50 Eur / diena)
 • vakarienė  (1,60 Eur / diena)

Papildomos paslaugos:

Logopedo paslaugos

 

Gyvenimo įgūdžiai, kuriuos vaikai geriausiai įgyja žaisdami naratyvinius žaidimus, tampa ugdymo pagrindu. Istorijos, kurias žaidžiame „Istorijų namuose“, virsta gebėjimais visam gyvenimui.

Registruotis