Mūsų vaikai

NYKŠTUKAI (1-2 m.)

Šio amžiaus vaikai itin daug mokosi judėdami ir taip lavindami savo stambiąją motoriką. Jie labai emocingi ir spontaniški, tačiau mėgsta nuoseklumą ir ritualus.

Kartu su vaikais žaisdami naratyvinius žaidimus stebime beprasidedančios vaizduotės raidą. Nykštukai nebe kūdikiai, jų žaidimo gebėjimai auga:

 • ima naudoti žaislus ne tik pagal tiesioginę paskirtį, pvz. telefonu gali tapti ir kaladėlė
 • pradeda prisiimti vaidmenį ir jo laikytis, pvz. tampa mama ir rūpinasi kūdikiu
 • žaidimo partneris realus, bet jau gali atlikti vaidmenį
 • pradeda konstruoti savo žaidimo aplinką
 • žaidybiniai veiksmai susijungia į kelias operacijas, pvz. važiuoja mašina, sugenda ratas, veža mašiną į taisyklą
 • išmoksta improvizuoti gyvenimiškus epizodus
 • žaidime vyrauja vaidmeniniai žaidimai

Atitinkamai vaikai žaisdami plėtoja ir savo savireguliacijos gebėjimus. Iki dvejų metų jie:

 • įsitraukia į bendrą žaidimą po kelių pakvietimų
 • bando perimti iniciatyvą ir keisti žaidimą sau palankia linkme
 • teikia pasiūlymus ir duoda nurodymus kitiems
 • priima siūlomus sprendimus ir rodo iniciatyvą spręsti problemas
 • žaidimuose reiškia daugiau džiugių nei negatyvių emocijų, emocijos atitinka vaidmenis
 • moka kreiptis pagalbos ir sulaukęs jos, geba pats organizuotis ir žaisti
 • dėl trikdžių trumpam nutraukia žaidimą, bet paskatintas sugrįžta ir tęsia

Į ankstyvuosius žaidimus pradedame įtraukti ir emocinį-socialinį ugdymą pagal „Kimochis” programą. Pažindami žaismingus charakterius, vaikai mokosi suprasti savo ir kito jausmus, formuojamas vaiko charakteris, jo vertybės (geranoriškumas, tolerancija, atsakingumas, drąsa, užuojauta). Žaisdami kartu vaikui pasakojame, kaip vienos ar kitos charakterio savybės gali būti valdomos, kaip atpažinti jausmus, juos įvardinti ir išgyventi. „Kimochis“ pozityvaus bendravimo kultūra prasideda labai anksti, todėl vaikams ji tampa įprasta ir neginčijama.

MILŽINAI (3-5 m.)

Nuo trejų metų vaikai tampa itin savarankiški. Jie kupini daugybe fantastiškų idėjų, tačiau tuo pačiu turi išmokti, kaip suderinti savo ir draugų norus. Pradeda vystytis empatija, noras rūpintis kitais. Kyla daugybė diskusijų apie vertybes, taisykles ir atsakomybes. Vaikai iki šešerių metų turi išmokti susitelkti, būti pilnaverčiais komandos nariais ir suvaldyti savo emocijas, kai situacija netikėtai pasikeičia.

Naratyvinio žaidimo dėka pasiekiamas aukščiausias žaidimo lygmuo:

 • vaikai žaidžia su menamais (įsivaizduojamais) daiktais
 • laisvai keičia vaidmenis ir improvizuoja
 • leidžia, kad partneris atliktų vaidmenį, arba kartais net yra menamas (nematomas)
 • greitai modeliuoja žaidimo erdvę, gali viską įsivaizduoti ir žaidimo ribas parodyti tik veiksmais ar žodžiais
 • kuria nuoseklią žaidimo įvykių grandinę su sudėtingais įvykiais (pvz. gaisras, uraganas ir pan.)
 • kuria fantastinį siužetą
 • mėgaujasi žaidimo siužeto kūrimu ir konstravimu, nėra tiek svarbu, su kuo žaisti

Žaidimuose su kitais vaikais siekiama savireguliacijos lygmens. Penkerių – šešerių metų vaikai:

 • iš karto įsitraukia į žaidimą, nesvarbu kurie vaikai žaidžia kartu
 • pritaiko savo veiksmus, kartais neatsižvelgdami į savo interesus
 • teikia pasiūlymus, kurie reikalauja pastangų, bet ir atsižvelgia į kitų siūlymus
 • priima kitų sprendimus ir rodo iniciatyvą spręsti problemas, randa sprendimą, kuris tenkina visus žaidimo dalyvius
 • labai įsitraukia į žaidimą, reiškia džiugias emocijas, ramiai reaguoja į trukdžius, pastebi kitų emocijas, gali džiaugtis kartu, padrąsina kitus arba nuramina
 • geba susitelkti ir žaisti patys
 • atsiradus trikdžiams, nenutraukia veiklos

Vaikai žaisdami neapsieina be ginčų, iškyla daug moralinių ir vertybinių klausimų. Tokiose situacijose nepamirštame „Kimochis“ įrankių. Su vaikais nuo 3 metų aktyviai mokomės naudoti emocijų valdymo ir nusiraminimo strategijas (naudoti ramų balso toną, kūną), plečiame jų jausmų žodyną, kuriame ne skaudinimo, o rūpinimosi kultūrą, naudojame daug neverbalinės kūno kalbos. Vaikai mokosi savarankiškai spręsti problemas, bendrauja pozityviai ir drąsiai, yra smalsūs, bet kartu atsakingi ir pagarbūs. „Kimochis“ emocinio-socialinio (charakterio) ugdymo programa sukurta taip, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus.

Gyvenimo įgūdžiai, kuriuos vaikai geriausiai įgyja žaisdami naratyvinius žaidimus, tampa ugdymo pagrindu. Istorijos, kurias žaidžiame „Istorijų namuose“, virsta gebėjimais visam gyvenimui.

Registruotis